Missie, visie, kernwaarden

Theekom voor Japanse theeceremonie van rode Raku (foto: Marjoleine Sloos)

Missie

Verbinding en inspiratie is onze missie. Een missie die naadloos aansluit bij thee zelf. Thee is de oudste drank ter wereld en na water de meest gedronken drank ter wereld. Theedrinken is dus al eeuwen mateloos populair. Waarom? Omdat theedrinken mensen verbindt, de mens en de natuur verbindt en harmonie teweegbrengt. En sinds mensenheugenis inpireert thee kunstenaars en filosofen. Dat blijkt uit de ontelbare keramiekwerken, gedichten, citaten, kalligrafieën, foto’s, liederen, boeken die ingegeven zijn door thee.

Visie

Achter je dagelijkse kopje of kommetje thee gaan onvermoede werelden schuil. Onze visie is de verhalen van thee te vertellen en ervaringen van thee met elkaar te delen. Zoals de reis van de thee van de theeplantage naar je kopje. Of persoonlijke verhalen over thee in beeld en geluid. We vertellen legendes over de ontdekking van thee, duizenden jaren geleden. Maar ook de schaduwzijden van thee, de harde wereld handel en oorlog komen aan bod. De belangrijke rol van thee in de groei en de ondergang van de VOC is een ander onderwerp dat meer aandacht verdient. En daarnaast zoektocht naar steeds nieuwe varianten van thee over de hele wereld.

Thee op de plantage (foto: Mirjam Hensgens)

De verhalen over thee vertellen we op verschillende manieren: door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, theeproeverijen, thee-ontmoetingen, rondleidingen, workshops en door onderzoek en publicaties. Daarnaast willen we midden in de maatschappij staan en een plek creëren waar mensen met verschillende culturele achtergronden zich verbinden. Thee wordt wereldwijd gedronken en geproduceerd, waardoor de wereld van thee zeer internationaal is. Diversiteit is daarom voor ons vanzelfsprekend.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn, net als onze missie, ook nauw verbonden met de waarden uit verschillende theetradities. Deze waarden verbeelden we in ons logo.

Gastvrijheid

In veel culturen worden gasten welkom geheten met thee of is thee onderdeel van bepaalde ceremonies, zoals een bruiloft. Wij zien gastvrijheid dan ook als onze primaire kernwaarde. Iedereen is welkom! Eerst thee! Om ons daaraan te herinneren staat een theekom rechtsonder in het logo. Vanuit het principe van gastvrijheid zetten we vol in op inclusie en diversiteit, voor onze medewerkers en doelgroepen en ook wat betreft onze collectie.

Ontwikkeling

De wereld verandert snel, de ideeën over wat een museum is en hoort te zijn worden regelmatig bijgesteld. Het WereldTheeMuseum gaat met de tijd mee, volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft ook zichzelf ontwikkelen. Ontwikkeling en groei gaat niet meer over grootte, maar over kracht en veerkracht. Het museum investeert continu in de ontwikkeling van de organisatie en stimuleert alle medewerkers om aan te sluiten bij het post-groei concept.

Zingeving

Thee is zoveel meer dan gezellig samen thee drinken. In bijvoorbeeld de Chinese en Japanse cultuur is thee nauw verbonden met de ontwikkeling van bewustzijn en persoonlijke groei. Deze filosofie is door veel mensen omarmd, in zowel Azië als het Westen. Thee kan een levensweg worden, die wordt verbeeld als een slingervorm in het logo.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend belangrijk, omdat de wereld van thee direct bedreigd wordt door klimaatverandering, overconsumptie en economische uitbuiting. Het WereldTheemuseum staat voor een duurzame wereld waarin de mens en de theeplant in hun eeuwige verbondenheid gezond verder leven. Dit is gesymboliseerd door de ronde vorm van het logo.